Enkele bekende onjuiste verklaringen over ons register Gratorama-ideeën

De feiten over ons register Gratorama-ideeën onthuld

opdrachtgevers en ook eventuele klanten verkrijgen daarin geen rechten door gebruik te maken van de oplossingen en/of onze internetsite. Ter verbetering, ander materiaal op de internetsite, inclusief, maar niet beperkt tot, de software, foto’s, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, animaties, videoclips, muziek, geluid en ook tekst of enige inhoud van de website, behoort toe aan het Bedrijf of onder haar bedrijf en/of haar licentiegevers en is tevens beschermd door het auteursrecht en/of diverse andere auteursrechten, of diverse andere wettelijke rechten.

Door als deelnemer gebruik te maken van de website (registratie; openen en ook account; spelen met echt geld of voor de lol), stemt u ermee in zich te houden aan de regels en classificaties. U bent noodzakelijkerwijs acceptabel voor de voorwaarden, niet alleen in het proces van uw account, maar ook voor elke vergoeding die de site u, de klant, biedt door middel van een prijs, contant of een ander voordeelapparaat.

Dat wil zeggen, u bent gebonden aan deze Regeling als u de software of de internetsite op enigerlei wijze gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, het starten van of het doen van een storting op uw Account of het verzenden van uw aanbetalingsinformatie naar ons. Indien nodig kunnen voorwaarden en problemen worden gewijzigd of aangepast. De consument aanvaardt dit als onderdeel van de bevoegdheid van Gratorama om dit te doen indien en indien nodig.

Dit bestand krijgt resultaat bij de eerste inschrijving, maar we motiveren alle consumenten om het nog een keer te bekijken voordat ze geld storten. Restitutie zal alleen worden opgelost in gevallen waarin een beweerde onwettige transactie op Gratorama heeft plaatsgevonden en ook binnen de eerste vierentwintig (24) uur na een dergelijke deal moet worden aangevraagd.

De definitieve gids voor onze Register Gratorama-ideeën

De aanvrager aanvaardt een notariële of gecertificeerde identificatie te verstrekken in overeenstemming met de wetgeving van het grondgebied van de klant. Alle benodigde bestanden die niet binnen vijf (5) dagen na het verzoek van Gratorama worden verzonden, zullen zeker leiden tot weigering van terugbetaling en beëindiging van het account van de consument en het geld dat daarin blijft staan. Een dergelijke beslissing is definitief, zowel verplicht als vrijgesteld van beroep.

www.star-music-school.fr/index.php/2022/07/04/onze-register-gratorama-diaries/

In een dergelijke situatie zal het geld zeker teruggaan naar de betalingsmethode die de aanbetalingen heeft gedaan. een geldtransfersysteem.

Als het bedrijf een betaalbaar vermoeden heeft dat u mogelijk deelneemt aan of betrokken bent geweest bij illegale, onwettige of ongepaste activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld, of het uitvoeren of anderszins in strijd met de gebruikersovereenkomst, uw toegang tot de oplossingen kan snel worden beëindigd en/of uw account wordt geblokkeerd.

Naast het beëindigen van uw toegang tot de Diensten en/of het belemmeren van uw account, heeft het Bedrijf het recht om te voorkomen dat u toegang krijgt tot een van de andere internetsites of servers van het Bedrijf, of toegang krijgt tot enige andere oplossing die door het Bedrijf wordt geleverd. Het kantoor is gekwalificeerd om de bevoegde autoriteiten, verschillende andere internetproviders en banken, betaalkaartmaatschappijen, elektronische betalingsdienstaanbieders of andere banken (samen “geïnteresseerde derden”) op de hoogte te stellen van uw identificatie en van elke vorm van vermoedelijk onwettig, misleidend of onjuiste taak en u zult zeker volledig voldoen aan het bedrijf om een dergelijke taak te controleren.

Feiten over ons register Gratorama-ideeën ontdekt

Als de rekening veel minder dan 5 EUR heeft, zal de hele hoeveelheid zeker worden verwijderd, evenals het saldo zal nee zijn. Bonusaanbiedingen en compensatie moeten binnen 180 dagen nadat ze zijn toegekend worden omgezet, anders worden ze geëlimineerd.

In het geval van geblokkeerde en uitgesloten accounts, zullen gamers zeker met Client Support moeten praten om geld terug te vorderen. Met inachtneming van de burgerlijke vrijheden die u zijn gegeven om gebruik te maken van de aangeboden diensten, staat u voor, vereist, inzet en bevestigt u dat: Door u aan te melden als klant van Gratorama, wordt geïmpliceerd dat: u geen geld stort dat afkomstig is van criminele en/of niet-gesanctioneerde taken waarbij u geen enkele vorm van criminele activiteiten uitvoert en/of de intentie heeft om uw Spelersaccount te gebruiken in verband met dergelijke activiteiten.

Gratorama behoudt zich het recht voor om uw vertegenwoordiging om welke reden dan ook op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen. Elk type saldo op uw account op het moment van een dergelijke beëindiging zal per cheque naar u worden verzonden. Gratorama heeft het recht, naar eigen goeddunken, om

vernietig alle jackpots en confisqueer elk type evenwicht in je make-up een van de voldoen aan omstandigheden: als je zelfs meer dan één energieke account bij Gratorama hebt.

Als u deelneemt aan een actie en ook afmeldt voordat u aan de vereisten van die actie voldoet. Als u verkeerde of bedrieglijke inschrijvingsinformatie verstrekt. Als u jonger bent dan 18 jaar. Als u in een gebied verblijft dat uw deelname door regelgeving verbiedt. Webgokken kan illegaal zijn in het gebied waar u ligt; als dat het geval is, bent u niet geaccrediteerd om uw afrekeningskaart te gebruiken om deze deal af te ronden.

Liked it? Take a second to support Nicole Gaston on Patreon!

You may also like...